Metsänhoito

Taimisuoja Taimitassu 2015.jpgUusi Taimitassu Taimisuoja

METSÄKESKUS 2011: ”Viljavilla kasvupaikoilla huomattava osa taimista tukehtuu heinään ja vesakkoon heti ensimmäisinä vuosina, ellei varhaishoidosta huolehdita hyvin. Taimikon arvo voi laskea luonnon haltuun jätetyssä taimikossa muutamassa vuodessa helposti 40 %. Tulevaisuudessa puuston arvo säilyy alhaisena, koska alueen tukkikertymä jää vähäisemmäksi kuin niiden puustojen, joiden varhaishoito on tehty huolellisesti.”

taimitassukuva.jpgTaimisuoja

Metsän tuotto ei ole se, mitä pelkästään taulukoiden kantohinnasta lasketaan. Pitää ottaa huomioon myös lisäkulut ja riskit! 

Taimikon perustamisen kokonaiskustannuksen, n.1500 eur/hehtaari jälkeen suurimpia kulueriä voivat ovat taimikon uudelleen istuttaminen, korjausistutukset,  tarvittava varhaishoito, raivaus, lannoitus, uusien taimien hankinta sekä hukattu kasvu aika.

Hirvituhot ja niiden torjuminen TRICO käsitellyn Latvasuojan avulla.

Tuhokohteet

Vakavimmat hirvien aiheuttamat tuhot kohdistuvat lehtipuiden ja männyn taimiin, joiden pituus on 1-3 m, mutta tuhoja ilmenee myös tätä pienemmissä taimikoissa. Hirven talviravinnossa suosituimpia kotimaisista puulajeista ovat pihlaja, pajut, haapa ja kataja ennen koivua ja mäntyä. Rauduskoivu on suositumpi ravintokasvi kuin hieskoivu. Leppää ja kuusta hirvi syö harvoin. Myös useimmat jalot lehtipuut sekä ulkomaiset puulajit, kuten lehtikuusi, kelpaavat hirville.

Tuhon eteneminen

Hirvivahingoille on tyypillistä, että ne toistuvat samassa taimikossa vuosittain. Pahimmassa tapauksessa toistuvat tuhot tekevät taimikosta kehityskelvottoman.

Vaikutus puuhun

Hirvet katkovat oksia ja latvakasvaimia sekä ohuimpien puiden päärankoja. Näistä seuraa kasvutappioita ja laatuvikoja. Sivuoksien syönti ja lehtien riipiminen voi kuivattaa latvakasvaimen. Kookkaidenkin haapojen sekä nuorten havupuiden kuoren vioittaminen syömällä aiheuttaa pysyviä runkovikoja. Vahinkoa syntyy myös sarvia hankaamalla ja nuorimpia taimia tallaamalla

www.metla.fi/tiedotteet/2012/2012-08-15-hirvikarkote.htm

 

”Tehdyssä kokeessa TRICO-karkote käytännössä esti taimen latvaan ja latvaoksiin kohdistuvat syönnökset ja huomattavasti vähensi myös sivuoksasyöntiä. Suojausvaikutuksen lisäksi on olennaista, että karkoteaineella ei ole ollut muita haittavaikutuksia esimerkiksi puiden kasvuun. Kesäaikaisessa suojauskokeessa Tricollakäsitellyt koivun taimet olivat kehittyneet normaalisti eikä niissä havaittu kontrollitaimista poikkeavia vikoja. Näiden kokeiden perusteella Tricovaikuttaisi siis käyttökelpoiselta aineelta metsäpuiden taimien suojaukseen hirviltä sekä talvi- että kesäaikana.”