2013-03-17-1022.jpg

Ecopulp latvasuoja antaa tehokkaan suojan peura sekä hirvituhoja vastaan. Se suojaa erinomaisesti puuntaimea/taimikkoa sen sisältämän uuden tutkitusti tehokkaan Trico - karkotteen ansiosta.

 

Latvukseen tehtävä asennus on mahdollista tehdä ympäri vuoden, myös pakkasilla. Tuotteen tekee kustannustehokkaaksi sen ominaisuudet, jossa karkote jää 100 %:sti taimeen. Suihkuttamalla suoritettavassa vastaavassa applikoinnissa menee helposti 30 – 50 % hukkaan johtuen suhteellisen pienestä puun osien tartunta pinta-alasta sekä tuulesta. Asennuksen jälkeen itse karkote kemiana on suojassa latvasuojan alapinnassa, jolloin UV-säteily, sateet eikä  taimen pintaosien uusiutuminen pääse laimentamaan torjunta tehoa. Karkotteen vaikutusaika pelkkään suihkutukseen verrattuna onkin merkittävästi pidempi ja sitä kautta tehokkaampi. Lisäksi aivan latvaa auttaa torjunnassa myös mekaanisesti itse kierrätyspaperista valmistettu suoja-holkki.

Ecopulp Latvasuoja on valmistettu 100 %:sta kierrätyskuidusta ja se hajoaa täydellisesti luonnossa noin 5:ssä vuodessa.

Metsän tuotto ei ole se, mitä pelkästään taulukoiden kantohinnasta lasketaan. Kokonaiskuluihin pitää ottaa huomioon myös erilaiset riskit, joihin myös hirvituhot kuuluvat. Taimikon perustamisen kokonaiskustannuksen, n.1500 eur/hehtaari jälkeen suurimpia kulueriä voivat ovat taimikon uudelleen istuttaminen, korjausistutukset,  tarvittava varhaishoito, uusien taimien hankinta sekä hukattu kasvu aika.

Tyypillisin käyttökohde latvasuojalle on noin 1-3 metrinen taimikko, jossa on jo havaittu taimien syöntiä. Tarvittaessa myös pienempiä taimikoita voidaan suojata. Yleensä taimikosta kannattaa suojata vain ensiharvennuksen jälkeen kasvatettavaksi aiotut taimet. Käyttö on mahdollista myös kesäkaudella esim. koivun taimien suojaaminen.

Tuhokohteet

Vakavimmat hirvien aiheuttamat tuhot kohdistuvat lehtipuiden ja männyn taimiin, joiden pituus on 1-3 m, mutta tuhoja ilmenee myös tätä pienemmissä taimikoissa. Hirven talviravinnossa suosituimpia kotimaisista puulajeista ovat pihlaja, pajut, haapa ja kataja ennen koivua ja mäntyä. Rauduskoivu on suositumpi ravintokasvi kuin hieskoivu. Leppää ja kuusta hirvi syö harvoin. Myös useimmat jalot lehtipuut sekä ulkomaiset puulajit, kuten lehtikuusi, kelpaavat hirville.

Tuhon eteneminen

Hirvivahingoille on tyypillistä, että ne toistuvat samassa taimikossa vuosittain. Pahimmassa tapauksessa toistuvat tuhot tekevät taimikosta kehityskelvottoman.

Vaikutus puuhun

Hirvet katkovat oksia ja latvakasvaimia sekä ohuimpien puiden päärankoja. Näistä seuraa kasvutappioita ja laatuvikoja. Sivuoksien syönti ja lehtien riipiminen voi kuivattaa latvakasvaimen. Kookkaidenkin haapojen sekä nuorten havupuiden kuoren vioittaminen syömällä aiheuttaa pysyviä runkovikoja. Vahinkoa syntyy myös sarvia hankaamalla ja nuorimpia taimia tallaamalla.

www.metla.fi/tiedotteet/2012/2012-08-15-hirvikarkote.htm

”Tehdyssä kokeessa TRICO-karkote käytännössä esti taimen latvaan ja latvaoksiin kohdistuvat syönnökset ja huomattavasti vähensi myös sivuoksasyöntiä. Suojausvaikutuksen lisäksi on olennaista, että karkoteaineella ei ole ollut muita haittavaikutuksia esimerkiksi puiden kasvuun. Kesäaikaisessa suojauskokeessa Tricolla käsitellyt koivun taimet olivat kehittyneet normaalisti eikä niissä havaittu kontrollitaimista poikkeavia vikoja. Näiden kokeiden perusteella Trico vaikuttaisi siis käyttökelpoiselta aineelta metsäpuiden taimien suojaukseen hirviltä sekä talvi- että kesäaikana.”

Latvasuojien myynnistä ja toimituksista vastaa pitkäaikainen yhteistyökumppanimme.

Uittokalusto Oy,

Juho Ristikankare

p: 040 501 8270

juho.ristikankare@uittokalusto.fi

2012-11-29-605.jpgLatvasuoja EcoPulp Latvasuoja 2013.pdf Hirvituho.pngHirven latvatuho