Ekologiska fiberförpackningar

mihinmuovimenee.png

Vart försvinner all plast? 

FAKTA:

Över 100 miljoner ton plast produceras, varav 80 % grävs ner i marken.

10 % hamnar i haven och blir till gigantiska avfallsflottar (5 st.) som alla är

      enorma, till och med större än Finland!

Flottarna är upp till 10 meter tjocka, och de växer varje dag!

Uppskattningsvis 1 miljon sjöfåglar dör varje år av plast och ca 100 000 

     havssköldpaddor och marina däggdjur som sälar, sjölejon, valar, 

     eller delfiner drabbas av samma öde.

Ecopulp erbjuder sina miljömedvetna kunder 100 % återvinningsbara och nedbrytbara miljövänliga förpackningar, förpackningsmaterial och liknande funktionella produkter som belastar miljön så lite som möjligt.

Ecopulp erbjuder ett minimalt alternativ när det gäller produktens övergripande miljöprestanda.

Den miljövänliga förpackningen är tillverkad av förnyelsebara material

 

        Användningen av fiberbaserade förpackningar sparar icke-förnybara naturresurser såsom olja.

       Detta minskar även mängden koldioxidutsläpp som leder till global uppvärmning

        Liten klimatpåverkan – man använder mycket bioenergi vid tillverkning.

•        Förpackningarna kan återvinnas - fibrerna får ett nytt liv som nya produkter. 

Fiberförpackningens klimatpåverkan är liten

Förpackningsmaterialens fossila koldioxidutsläpp

Kartong, wellpappförpackning, HDPE-flaska, PET-flaska, aluminium (Källa:  Pro Carton, Plastics Europe)

Konsumentens möjligheter till återvinning av fiberförpackning samt mål

        Återvinningsnätet täcker 4,5 miljoner finländare

       konsumenterna kan returnera fiberförpackningar för återvinning i 250 kommuner, det finns nästan 1 900 regionala insamlingspunkter.

        Fiber är det mest återvunna förpackningsmaterialet - över 85 % av fiberförpackningarna återvinns vilket är väl över målet (60 %)

       Konsumentförpackningarnas återvinningsgrad är 40 %

        Av återvinningsbart papper bör man ta vara på och utnyttja minst 75 procent av mängden pappersprodukter som säljs och konsumeras i Finland

       Målet överskrids klart, till exempel var återvinningsgraden 83 % år 2008

mihinmuovimenee2.png

Efter cirka 30 års tillverkningserfarenhet är fibergjuttekniken en tillförlitlig och traditionell förpackningstillverkningsmetod som kan användas på nya och innovativa sätt. Fiberförpackningar skyddar känsliga produkter samt behåller deras kvalitet, fräschör och utseende. Fibermaterialet som Ecopulp använder är mestadels billigt och miljövänligt återvunnet fiber. Beroende på användningsområde används också mekaniskt eller kemiskt framställda jungfruliga träfibrer. Man kan även välja att använda torv eller halm från spannmål.

Vid framställning av fibermaterial löses råmaterialet, som oftast består av returpappret, helt upp i vatten till fina fibrer. Blandningen pumpas sedan in i bassängen varifrån det flytande materialet sugs upp i formar med hjälp av vakuum samtidigt som vattnet leds bort. Därefter pressas och torkas det fuktiga materialet. När materialet har torkat pressas det igen vid behov. Maskinerna som används i processen fungerar i ett slutet vattensystem, där vattnet renas och återanvänds. Det uppstår inget avloppsvatten i den processen.

Det finns en grundläggande skillnad vid tillverkning av grova och släta fiberförpackningar. För att få släta förpackningar används en efterpressning där man uppnår slutproduktens höga kvalitet genom att pressa produkten slät och exakt i en het tvåsidig form. Produkter som produceras på detta sätt är tunna men ändå stabila och har en slät yta som är helt tryckbar.

 

Fibermaterial kan formas till nästan vilken tredimensionell form som helst. Slutprodukterna är lätta och hållbara och deras stötdämpning är mycket god. Fiberförpackningar är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara och lätta att göra sig av med. Produkterna kan skräddarsys med hjälp av en mängd olika funktioner, färger och fiberblandningar.