Livsmedelsbranschen

Livsmedelsförpackningar tillverkade av träfiber är biologiskt nedbrytbara och 100 % återvinningsbara. Förpackningen är alltid unik tack vare dess 3D-formbarhet. Vid behov kan man få en produkt med en struktur som andas, tål vatten, fukt och fett. Produkten tål både stötar och påfrestningar. Förpackningar som kommer i direkt kontakt med livsmedel innehåller endast komponenter som är godkända för livsmedel. Bär- och fruktlådor är tillverkade av jungfruliga granfibrer. Exceptionellt för dessa produkter är deras förmåga att andas, vilket ger logistiskt en extratid på 1-2 dagar. 

FÖRDELAR VID LIVSMEDELSBRUK:

 

• Bionedbrytbarhet   

• Inhemsk produkt

• Kostnadseffektivitet

• 3D-formbarhet

• Miljöansvar 

• Förbättrad företagsimage

• Materialets andningsförmåga

• Möjlighet att dela in i fack

• Staplingsmöjlighet och lagringseffektivitet

• Användarvänlighet - säkerhet

• Komposterbarhet

• Fett-, vatten-, brandsäker, osv.

• Andas