Engångspall - Ekolava 

2013-03-17-1008.jpg

Engångspallarna av effekt-storlek är tillverkade av träfiber och wellpapp och kan efter användning t.ex. återvinnas via kartongåtervinning. 

2013-04-10-1142.jpg