Innerförpackning för glas och keramik 

Transportförpackningar för glas- och keramikbaserade komponenter

Den mekaniska förpackningens hållbarhet är viktig. Vid tillverkningen används en mängd olika tester för att säkerställa produkternas hållbarhet, exempelvis slag-, vibrations- och falltester. Vid stöt- och vibrationstester ser man normalt mycket liten skillnad mellan förpackningsmaterial. I falltester har man konstaterat att fiberförpackningar skyddar produkterna bättre än andra alternativa förpackningsmaterial i förhållande till mängden material.

Tillgängliga tilläggsegenskaper hos fiberförpackningar:

·        Vattenavvisande

·        Fettavvisande

·        Tryckbarhet

·        Brandskydd

·        Färgning

·        Mögelskydd

·        Jungfrulig träfiber

·        Extra BULK 

·        ESD

·        Korrosionsskydd

·        Halm från spannmål

·        Doft

·        Torv 

2013-04-10-1127.jpg