Skogsvård

SKOGSCENTRALEN 2011:  "På bördiga odlingsplatser kvävs en betydande del av plantorna av hö och energiskog under sina första år om man inte sköter om dem ordentligt redan från början. Värdet på plantor som inte har vårdats kan på några år sjunka med 40 %.  I framtiden kommer värdet på skogen att förbli lågt, eftersom stocktillväxten blir mindre än om man hade skött plantorna väl redan från början."

taimitassukuva.jpg

Avkastningen från skogen beräknas inte bara utifrån tabellpriset för rötter. Man måste även ta hänsyn till merkostnader och risker!  

 

Efter den totala kostnaden för upprättande av plantskola (ca 1 500 euro/hektar), kan de största kostnadsposterna vara återplantering av plantskola, reparationsplantering, nödvändig tidig vård, röjning, gödsling, inköp av nya småplantor samt bortkastad växttid. 

Älgskador

Skadeområden

De allvarligaste skadorna som orsakas av älg är på plantor av lövträd och tall som är 1-3 meter långa. Skador kan emellertid även uppstå i plantskolor som är mindre än dessa. Före björk och tall är älgens mest populära vinterkost bland inhemska träslag rönn, sälg, asp och enbär. Vårtbjörk är en mer populär matväxt än glasbjörk. Älgen äter sällan al och gran. Även de flesta lövträd samt utländska arter, till exempel lärkträd, duger åt älgarna.

Förstörelsens utveckling

Typiskt för älgskador är det faktum att de upprepas i samma plantskolor varje år. I värsta fall kan den upprepade förstörelsen av plantskolan göra den värdelös.

Påverkan på träd

 

Älgarna bryter grenar och toppar men även tunnare trädstammar. Dessa skador resulterar i tillväxtförluster och kvalitetsbrister. Ätande av sidogrenar och bortskalning av löv kan torka toppens tillväxt. Även skador på barken på större aspar samt unga barrträd kan ge permanenta stamskador. Skador uppstår även när älgarna gnuggar hornen och trampar på de yngsta plantorna