2013-03-17-1022.jpg

Ecopulp trädtoppsskydd ger ett effektivt skydd mot rendjurs- och älgskador.

 

Ecopulp trädtoppsskydd tillverkas av 100 % återvunnet fiber och det bryts ner helt på cirka 5 år.

Avkastningen från skogen beräknas inte bara utifrån tabellpriset för rötter. När man beräknar de totala kostnaderna måste också ta i beaktande olika risker, som även inkluderar älgskador. Utöver den totala kostnaden för anläggandet av en plantering (ca 1 500 euro/hektar), kan de största utgifterna vara total återplantering, reparationsplantering, nödvändig tidig vård, röjning, gödsling, inköp av nya plantor samt bortkastad växttid.

Det mest typiska användningsområdet för trädtoppsskydd är på cirka 1-3 meter höga plantor, där man redan observerat att skadedjur varit framme. Vid behov kan även mindre plantor skyddas. I allmänhet lönar det sig endast att skydda plantor som ska stå kvar efter den första gallringen. Det är också möjligt att använda skyddet under sommarsäsongen, till exempel för att skydda björkplantor.

Skadeområden

De allvarligaste skadorna som orsakas av älg är på plantor av lövträd och tall som är 1-3 meter höga. Skador kan även uppstå på planteringar med mindre plantor. På vintern föredrar älgen de inhemska träslagen rönn, sälg, asp och enbär framför björk och tall. Vårtbjörk är en mer populär matväxt än glasbjörk. Älgen äter sällan al och gran. Även de flesta lövträd och utländska arter, till exempel lärkträd, duger åt älgarna.

Förstörelsens utveckling

Typiskt för älgskador är det faktum att de upprepas på samma planteringar varje år. I värsta fall orsakar upprepade skador att de inte förmår utvecklas.

Påverkan på trädet

Älgarna bryter grenar och toppar samt tunnare trädstammar. Dessa skador resulterar i tillväxtförluster och kvalitetsbrister. Äter de sidogrenar och skalar av löv kan toppen torka ut. Även skador på barken på större aspar samt unga barrträd kan ge permanenta stamskador. Skador uppstår även när älgarna gnuggar hornen mot och trampar på de yngsta plantorna.