Ecopulp plantskydd eller Taimitassu

taimisuoja_5.gif

Ecopulp Taimitassu skyddar effektivt plantorna under deras första år, vilket sparar mycket arbete, tid och pengar på många olika sätt.

Med Taimitassu får man en utmärkt återbetalningstid och det är en lönsam investering. Det inhemska plantskyddet är tillverkat av träfiber och dess sönderfallstid är 3-5 år. Taimitassu innehåller bor. Detta säkerställer att plantan kommer igång efter plantering och syftar till att förbättra tillväxten i ett tidigt skede.

Ecopulp Taimitassu andas, stimulerar mikroorganismfunktionen, samt jämnar ut fuktvariationer. Materialet och konstruktionen ger efter när trädstammen växer och skyddet nöter inte sönder barken. Ecopulp Taimitassu är enkelt att montera även på plantor som redan planterats tack vare snittet på sidan.

FÖRDELAR MED TAIMITASSU:

1.     Bekämpar gräs som skuggar plantan och konkurrerar om vatten och näringsämnen.

2.     Tillverkad av returfiber.

3.     Förhindrar att fuktigt gräs skapar ett mikroklimat som främjar svampsjukdomar.

4.     Förhindrar att gräs kväver plantorna när det lägger sig platt på hösten.

5.     Sorkar trivs inte heller utan tät markvegetation.

6.     Frostskydd för plantor.

7.     Förgödslingen i Taimitassu kan även förhindra trädtillväxtstörningar som beror på dålig näring i marken.

8.     Tack vare Taimitassu är plantorna lättare att hitta.

9.     Ett ekologiskt alternativ till gräsbekämpning med bekämpningsmedel.

10.Snabbare tillväxt under de första åren tack vare bättre tillgång till ljus, tillförsel av gödsel samt jämnare fukt.

Avkastningen från skogen beräknas inte bara utifrån tabellpriset för rötter. Man måste även ta i beaktande merkostnader och risker!  

Utöver den totala kostnaden för anläggandet av en plantering (ca 1 500 euro/hektar), kan de största utgifterna vara total återplantering, reparationsplantering, nödvändig tidig vård, röjning, gödsling, inköp av nya plantor samt bortkastad växttid.

 

METSÄKESKUS 2011: "På bördiga odlingsplatser kvävs en betydande del av plantorna av hö och sly under de första åren om man inte sköter om dem ordentligt redan från början. Värdet på plantor som inte har vårdats kan på några år sjunka med 40 %. I framtiden kommer värdet på skogen att förbli lågt, eftersom stocktillväxten blir mindre än om man hade skött om plantorna redan från början.”.